Irum Du Chateau De Siorac - Hunde aus dem gleichen Wurf

Irum Du Chateau De Siorac
Wurftag:  
 
Vater: Diamant Bleu Du Chateau De Siorac 
Mutter: Encre-bleue Du Chateau De Siorac 
 
Züchter:  
 

Irum Du Chateau De Siorac 
© 2011-2024 KyDD - Kynologische Gesellschaft für Deutsche Doggen - Impressum - Datenschutzerklärung