Ch Meison DE CASA ALANIA - Hunde aus dem gleichen Wurf

Ch Meison DE CASA ALANIA
Wurftag:  
 
Vater: Bravo de Garaba 
Mutter: Kashmir DE CASA ALANIA 
 
Züchter: Spanien Doldan, C. (Casa Alania) 
 

Ch Meison DE CASA ALANIA 
© 2011-2018 KyDD - Kynologische Gesellschaft für Deutsche Doggen - Impressum